خدمات و محصولات

ارائه انواع خدمات:

 

۱- مدیریت

۲- توسعه و پشتیبانی

۳- مشاوره

۴- برون سپاری و تعاملات تیمی

۵- آموزش و یادکیری

۶- راه اندازی تیم  و آمادگی جهت آغاز پروژه