سوابق و تجارب کاری

سوابق و تجریبات شرکت:

 

 

Shahrdari Tehran

 • توسعه زیرسیستم های سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران 
  • زیرسیستم جامع رفاه شهرداری تهران 
   • زیرسیستم تور و گردشگری
   • زیرسیستم خدمات رفاهی
   • زیرسیستم وام و اعتبارات
   • زیرسیستم کسورات
   • زیرسیستم جشن ها و اعیاد
   • زیرسیستم قرض الحسنه
  • زیرسیستم جامع تسویه حساب شهرداری تهران
  • زیرسیستم جامع انتصابات مدیران شهرداری تهران
  • زیرسیستم حامع ارزشیابی مدیران و کارکنان شهرداری تهران
  • زیرسیستم جامع شناسایی مدیران شهری و بانک مدیران 
  • زیرسیستم حامع ارزیابی مدیران
  • زیرسیستم جامع تخلفات اداری
  • زیرسیستم جامع ایثارگران
 • توسعه و پشتیبانی سامانه جشنواره مشکات

 

 

 

سوابق و تجربیات اعضای شرکت:

 • مشاوره در حوزه معماری سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران  (Core و زیرسیستم پرسنلی)
 • همکاری در توسعه زیرسیستم ارزشیابی کارکنان بانک مسکن
 • پشتیبانی سامانه تدوین بودجه شهرداری تهران
 • توسعه سامانه مدیریت ارزیابی عملکرد شرکت توانیر استان کرمان (SharePoint)
 • همکاری در تیم تحلیل سامانه رضایت مشتری فرودگاه های امام خمینی (ره)، مهرآباد و مشهد
 • همکاری در تیم تحلیل سیستم های هواپیمایی کیش ایر و آشیانه هلیکوپتری کل کشور
 • همکاری در تیم تحلیل سامانه اتوماسیون نظارت و ارزیابی اماکن گردشگری – میراث فرهنگی
 • برگزاری دوره های آموزشی کامپیوتر در برخی آموزشگاه ها و پژوهشکده ها
 • مدیریت IT  موسسه های حقوقی 
 • پشتیبانی وب سایت های دانشگاه امام صادق (ع)
 • و …